Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση.
Το πρώτο μάθημα για τα Αγγλικά 3 για όλες τις σχολές του ΕΜΠ (συνδιδασκαλία) θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10-10-2022. Ώρα έναρξης μαθήματος: 14.45 , Αίθουσα: 103 (Κτηριο Δ, Α' όροφος, Ναυπηγών)
Η διδάσκουσα
Δρ Μ. Σταθοπούλου
mastatho@mail.ntua.gr
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση.
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση.
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση.
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση.
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση. Βρείτε εδώ την αίτηση εγγραφής.
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση.
Επειδή το μάθημα θα συνεξεταστεί με τους/ις φοιτητές/ριες της Σχολής ΗΜΜΥ, σας ανακοινώνουμε την νέα ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος: 9 Σεπτεμβρίου 2022 στις 12:00 ?αίθουσες ισόγειο κτ. Δ 004-005
Διδάσκων/ουσες: Κώστας Θεολόγου-Μάγδα Μανιού- Αικατερίνη Ριζάκη
Επικοινωνία: cstheol@mail.ntua.gr τηλ. 6976016195