Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Ανακοινώνεται ότι η διαδικτυακή εξέταση της ερχόμενης εξεταστικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί εν μέρει με χρήση της πλατφόρμας Mycourses. Για τον λόγο αυτόν, όσοι φοιτητές συμμετάσχουν στην επί πτυχίω εξέταση θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εγγραφεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Μη εγγεγραμμένος φοιτητής δεν μπορεί να συμμετάσχει στην εξέταση. Κατά την ημέρα της εξέτασης δεν θα επιτρέπονται νέες εγγραφές στην ιστοσελίδα. Λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης θα ανακοινωθούν σε λίγες ημέρες.

Ανακοινώνεται ότι η διαδικτυακή εξέταση της ερχόμενης εξεταστικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί εν μέρει με χρήση της πλατφόρμας Mycourses. Για τον λόγο αυτόν, όσοι φοιτητές συμμετάσχουν στην επί πτυχίω εξέταση θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εγγραφεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Μη εγγεγραμμένος φοιτητής δεν μπορεί να συμμετάσχει στην εξέταση. Κατά την ημέρα της εξέτασης δεν θα επιτρέπονται νέες εγγραφές στην ιστοσελίδα. Λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης θα ανακοινωθούν σε λίγες ημέρες.

Αγαπητοί φοιτητές/φοιτήτριες,

Στην ιστοσελίδα της Σχολής έχει αναρτηθεί το πρόγραμμα εξετάσεων Ιουνίου 2020.

Πατήστε επίσης εδώ

και να μας γνωρίσετε την συμμετοχή σας στις εξετάσεις το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020.

Οι απαντήσεις σας είναι δεσμευτικές για την ομαλή οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων των μαθημάτων με φυσική παρουσία και διαδικτυακά. Συμπληρωματικές πληροφορίες για τον τρόπο των εξετάσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Σχολής, ύστερα από την απόφαση της Συγκλήτου.

Ζωγράφου, 28 Μαΐου 2020

Από τη Γραμματεία.

Ενημερώνουμε πως η περίοδος των δηλώσεων των μαθημάτων για την επί πτυχίω εξεταστική των χειμερινών μαθημάτων, ξεκινάει την Δευτέρα 25 Μαΐου 2020 και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου 2019.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την δήλωση των μαθημάτων ΜΟΝΟ στο ακόλουθο link : http://www.central.ntua.gr/registrations/

Όσοι φοιτητές δεν κάνουν δήλωση μαθημάτων, δεν θα συμπεριληφθούν στους καταλόγους και δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος στην εξεταστική. Σε περίπτωση συμμετοχή τους σε εξέταση, δεν θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης της βαθμολογίας τους.

Από τη Γραμματεία της Σχολής

Ανακοινώνεται στους φοιτητές, πως η παράδοση του μαθήματος "Δυναμική Ναυπηγικών Κατασκευών", υποχρεωτικό του 6ου εξαμήνου, σήμερα Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 δε θα πραγματοποιηθεί, λόγω έκτακτων ανειλημμένων υποχρεώσεων του Διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία
Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

https://eudoxus.gr/file /Egkiklios_Dianomi_Earinou_2019-20.pdf

οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ολοκληρωθούν την Κυριακή 26 Απριλίου 2020. Επισημαίνεται ότι μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν θα είναι δυνατό να υποβληθεί καμία νέα δήλωση ή να τροποποιηθεί κάποια ήδη υποβληθείσα.

Στη δήλωσή τους οι φοιτητές, θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία της "Υποχρεωτικής Δήλωσης Διεύθυνσης" για την κατ' οίκον παράδοση των συγγραμμάτων που θα επιλέξουν. Η κατ'οίκον παράδοση των δηλωθέντων συγγραμμάτων από τους εκδοτικούς οίκους, θα ξεκινήσει την Δευτέρα 27 Απριλίου 2020 και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου

http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx

Από τη Γραμματεία
Wednesday, 01 Απριλίου 2020
Το μάθημα Αγγλικά 2 θα γίνεται 'σύγχρονα' αλλά και 'ασύγχρονα' με υλικό το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στο mycourses στο φάκελο Αγγλικά 2ου (στα ΕΓΓΡΑΦΑ).

Βρείτε εδώ τον φάκελο

Οι φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αυτό (όσοι δεν έχουν απαλλαγή λόγω πιστοποιητικού γλωσσομάθειας), μπορούν να κατεβάσουν το υλικό (θεωρία, ασκήσεις, σύνδεσμοι, pdf) ενώ καλούνται να ξεκινήσουν να το μελετούν σύμφωνα με τα βήματα (Step 1, 2 etc) που θα βρουν στην πλατφόρμα.

Επίσης, την Παρασκευή 10/4 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικό μάθημα μέσω πλατφόρμας webex σε αυτό το σύνδεσμο:

Βρείτε εδώ τον σύνδεσμο

Σκοπός του ηλεκτρονικού αυτού μαθήματος θα είναι η επίλυση αποριών, η συζήτηση θεμάτων που αντιμετώπισαν οι φοιτητές και άλλες ερωτήσεις τους ως προς το υλικό. Το μάθημα αυτό ΔΕΝ θα έχει τη μορφή διάλεξης αλλά εμβάθυνσης στο υλικό που θα έχουν ήδη δουλέψει οι φοιτητές κατά τον προσωπικό τους χρόνο μελέτης.

Η διδάσκουσα

Δρ Μ. Σταθοπούλου
Στο συνημμένο αρχείο περιέχεται κατάλογος των μαθημάτων που προσφέρονται απο την Σχολή ΝΜΜ στο πλαίσιο της συνέχισης εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας για τα μαθήματα του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και του Διατμηματική Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του του Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδ. Έτους 2019-2020, όπως εγκρίθηκε σήμερα από τα μέλη της Κοσμητείας (27.3.2020).

Με ομόφωνη απόφαση των μελών δίνεται η δυνατότητα διαρκούς επικαιροποίησης της συνημμένης λίστας, με προσθήκες ή τροποποιήσεις έπειτα από αξιολόγηση των διδασκόντων, σχετικά με τις προτεινόμενες μεθόδους διδασκαλίας.

Οι ώρες της εξ αποστάσεως διδασκαλίας ακολουθούν το εγκεκριμμένο ωρολόγιο πρόγραμμα σπουδών του εαρινού εξαμήνου με μικρές τροποποιήσεις για τις οποίες ενημερώνονται οι φοιτητές μέσω του ιστότοπου ecourses.ntua.gr.

Από την Κοσμητεία της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχ. ΕΜΠ

Γρηγόρης Γρηγορόπουλος

Βρείτε εδώ τον κατάλογο

Στοιχεία Μελέτης και Σχεδίασης Πλωτών Κατασκευών

Λόγο επικαιροποίησης του καταλόγου των φοιτητών εν όψει της έναρξης διαδικτυακών μαθημάτων από την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020, θα διαγραφούν όλα τα ονόματα χρηστών, καλούνται δε οι εγγεγραμμένοι στο μάθημα κατά το τρέχον θερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, που σκοπεύουν να το παρακολουθήσουν, να επανεγγραφoύν στο my courses μέχρι το επερχόμενο Σαββατοκύριακο. Παρακαλώ να ειδοποιηθούν και οι τυχόν ενδιαφερόμενοι, εγγεγραμμένοι στο μάθημα, συμφοιτητές σας, που δεν έχουν γραφτεί στο my courses, να το κάνουν μέχρι το Σαββατοκύριακο.

Η έναρξη του μαθήματος θα είναι στις 15:15 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Θα σας σταλεί σύνδεσμος για το webeX μέσω του my courses μέσα στο Σ/Κ.

Ο Διδάσκων

Σ.Α.Μαυράκος