Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Η επί πτυχίω εξέταση στο μάθημα Φυσική ΙΙΙ (Κυματική) θα διεξαχθεί με Φυσική Παρουσία (Γραπτά) την Δευτέρα 14/6/2021, 14:00 μ.μ., στα Αμφ.3 και Αμφ.4, σε συνεξέταση με την αντίστοιχη εξέταση της Σχολής ΕΜΦΕ.

Από τη Γραμματεία Σχολής Ν.Μ.Μ.

Ενημερώνουμε πως η περίοδος δηλώσεων των μαθημάτων για την επί πτυχίω εξεταστική των χειμερινών μαθημάτων, πήρε παράταση μέχρι και την Τετάρτη 2 Ιουνίου 2021.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την δήλωση των μαθημάτων ΜΟΝΟ στο ακόλουθο link :

http://www.central.ntua.gr/registrations

Όσοι φοιτητές δεν κάνουν δήλωση μαθημάτων, δεν θα συμπεριληφθούν στους καταλόγους και δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος στην εξεταστική. Σε περίπτωση συμμετοχής τους σε εξέταση, δεν θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης της βαθμολογίας τους.

Ζωγράφου, 31.05.2021

Από τη ΓραμματείαΤης Σχολής Ν. Μ. Μ.
Η Γενική Συνέλευση της Σχολής όρισε Σύμβουλο Καθηγητή για κάθε φοιτητή του πρώτου έτους. Οι φοιτητές παροτρύνονται να επικοινωνούν με τους συμβούλους τους για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί σε σχέση με τις σπουδές τους.

Βρείτε εδώ τον σχετικό πίνακα.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής όρισε Σύμβουλο Καθηγητή για κάθε φοιτητή του δεύτερου έτους. Οι φοιτητές παροτρύνονται να επικοινωνούν με τους συμβούλους τους για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί σε σχέση με τις σπουδές τους.

Βρείτε εδώ τον σχετικό πίνακα.

Ενημερώνουμε πως η περίοδος των δηλώσεων των μαθημάτων για την επί πτυχίω εξεταστική των χειμερινών μαθημάτων, ξεκινάει την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021 και θα διαρκέσει μέχρι και την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την δήλωση των μαθημάτων ΜΟΝΟ στο ακόλουθο link :

Βρείτε εδώ τον σύνδεσμο

Όσοι φοιτητές δεν κάνουν δήλωση μαθημάτων, δεν θα συμπεριληφθούν στους καταλόγους και δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος στην εξεταστική. Σε περίπτωση συμμετοχής τους σε εξέταση, δεν θα υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης της βαθμολογίας τους.

Ζωγράφου, 25.05.2021

Από τη Γραμματεία

Της Σχολής Ν.Μ.Μ.

έως την Τετάρτη 26 Μαΐου, προκειμένου να δηλώσουν τον τρόπο εξέτασης που επιλέγουν και να συμπληρώσουν τα ζητούμενα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται αφενός μεν για τον έγκαιρο προγραμματισμό των αιθουσών εξέτασης, αφετέρου δε για την ενεργοποίηση της δυνατότητας προμήθειας δωρεάν self-test, αρνητικό αποτέλεσμα των οποίων είναι απαραίτητο για την είσοδο στην αίθουσα εξέτασης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα εξής:

1. Εάν κάποιος προτίθεται να εξεταστεί σε περισσότερα του ενός από τα παραπάνω μαθήματα, τότε θα πρέπει να εξεταστεί σε όλα τα μαθήματα αυτά με τον ίδιο τρόπο: ή με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά. Δεν επιτρέπεται η εξέταση με φυσική παρουσία επιλεκτικά σε μερικά από τα παραπάνω μαθήματα.

2. Οι εξετάσεις με φυσική παρουσία θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19. Η τήρηση των κανόνων προστασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες στην εξέταση.

3. Όσοι έχουν ιδιαίτερα σοβαρό λόγο που δεν τους επιτρέπει την παρουσία στη δια ζώσης εξέταση των παραπάνω μαθημάτων και δηλώσουν συμμετοχή στην αντίστοιχη διαδικτυακή εξέταση, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία θα παρουσιάσουν σε περίπτωση που τους ζητηθεί.

4. Η πραγματοποίηση ή μη των εξετάσεων σε καθένα από τα πιο πάνω μαθήματα με φυσική παρουσία θα αποφασιστεί το συντομότερο δυνατό. Οι φοιτητές θα ενημερώνονται έγκαιρα για τον τρόπο εξέτασης με σχετικές ανακοινώσεις.
Κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2021, διερευνάται η δυνατότητα να εξεταστούν και με φυσική παρουσία τα ακόλουθα μαθήματα:

1. Φυσική ΙΙ, 2ου εξαμήνου

2. Δυναμική Στερεού Σώματος, 4ου εξαμήνου

3. Δυναμική Πλοίου και Εφαρμογές, 6ου εξαμήνου

4. Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου ΙΙ, (παλαιό 6ου εξαμήνου, μόνο για όσους το οφείλουν)

5. Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου ΙΙ, 8ου εξαμήνου

6. Μετρήσεις Φυσικών Μεγεθών με Έμφαση στο Θαλάσσιο Περιβάλλον, 8ου εξαμήνου

Για όλα τα παραπάνω μαθήματα θα προγραμματιστεί και διαδικτυακή εξέταση, για όσους φοιτητές έχουν ιδιαίτερα σοβαρό λόγο που δεν τους επιτρέπει την παρουσία στη δια ζώσης εξέταση.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στα μαθήματα αυτά, για να μπορούν να συμμετέχουν στην εξέταση του Ιουνίου θα πρέπει να εισέλθουν στο σύνδεσμο

Βρείτε εδώ τον σύνδεσμο

έως την Τετάρτη 26 Μαΐου, προκειμένου να δηλώσουν τον τρόπο εξέτασης που επιλέγουν και να συμπληρώσουν τα ζητούμενα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται αφενός μεν για τον έγκαιρο προγραμματισμό των αιθουσών εξέτασης, αφετέρου δε για την ενεργοποίηση της δυνατότητας προμήθειας δωρεάν self-test, αρνητικό αποτέλεσμα των οποίων είναι απαραίτητο για την είσοδο στην αίθουσα εξέτασης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα εξής:

1. Εάν κάποιος προτίθεται να εξεταστεί σε περισσότερα του ενός από τα παραπάνω μαθήματα, τότε θα πρέπει να εξεταστεί σε όλα τα μαθήματα αυτά με τον ίδιο τρόπο: ή με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά. Δεν επιτρέπεται η εξέταση με φυσική παρουσία επιλεκτικά σε μερικά από τα παραπάνω μαθήματα.

2. Οι εξετάσεις με φυσική παρουσία θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19. Η τήρηση των κανόνων προστασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες στην εξέταση.

3. Όσοι έχουν ιδιαίτερα σοβαρό λόγο που δεν τους επιτρέπει την παρουσία στη δια ζώσης εξέταση των παραπάνω μαθημάτων και δηλώσουν συμμετοχή στην αντίστοιχη διαδικτυακή εξέταση, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία θα παρουσιάσουν σε περίπτωση που τους ζητηθεί.

4. Η πραγματοποίηση ή μη των εξετάσεων σε καθένα από τα πιο πάνω μαθήματα με φυσική παρουσία θα αποφασιστεί το συντομότερο δυνατό. Οι φοιτητές θα ενημερώνονται έγκαιρα για τον τρόπο εξέτασης με σχετικές ανακοινώσεις.
Όσοι φοιτητές της Σχολής δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό ή πρόσβαση στο διαδίκτυο για τη συμμετοχή τους στις διαδικτυακές εξετάσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Αλισαφάκη στο e-mail emmy@deslab.ntua.gr.