Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Tuesday, 31 Μαίου 2022
Η κανονική εξέταση του μαθήματος ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10/06/2022 στις 9:00 π.μ. στην αίθουσα Δ103.
Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ
Β. ΚΟΚΚΙΝΗΣ
Thursday, 19 Μαίου 2022
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση.
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση.
Oι εξετάσεις Ιουνίου 2022 του Μαθήματος Γαλλική Τεχνική Ορολογία IV, καθώς και των σπουδαστριών-τών επί πτυχίω και λοιπών περιπτώσεων θα διεξαχθεί με κατάθεση ερευνητικής εργασίας και όχι διά ζώσης. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 25η Ιουνίου 2022.
Η διδάσκουσα,
Δρ Ζωή Εξάρχου
Η εξέταση του μαθήματος "Στατική Ναυπηγικών Κατασκευών" θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29/6 στις 8:30 (Αμφ. Δ, 106, 201, 202, 209) αντί της ημέρας που αναγράφεται στο πρόγραμμα της εξεταστικής (Δευτέρα 27/6) . Η εν λόγω αλλαγή προέκυψε κατόπιν επιθυμίας της πλειονότητας των σπουδαστών που διανύουν το 6ο εξάμηνο σπουδών.
Ο Διδάσκων,
Κ. Ανυφαντής
Μάθημα Εργαστηριακή Φυσική - Αναπλήρωση της Εργαστηριακής ¶σκησης 20 ως εξής:
Νέα ημερομηνία / ώρα
Τμήμα Α2 11-5-2022 / 10:30
Τμήμα Β2 11-5-2022 / 18:00
Βρείτε εδώ το πρόγραμμα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΣΝΜΜ) να αποστείλουν στο e-mail επικοινωνίας της Διδάσκουσας dimitra@central.ntua.gr τις ακόλουθες σχετικές πληροφορίες ως 15 Μαΐου 2022:

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στην Αναπλήρωση Εργαστηριακών Ασκήσεων

Ονοματεπώνυμο (& αριθμό μητρώου) φοιτητή ΣΝΜΜ

Αριθμό & Τίτλο ¶σκησης

ώστε να αντιμετωπιστούν εγκαίρως ενδεχόμενες ανάγκες αναπλήρωσης συμπληρωματικά στην ισχύουσα 26/5/2022.