Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 25/07/2021 23.59 Πατήστε εδώ για να βρείτε την φόρμα για τη δήλωση του τρόπου εξέτασης των μαθημάτων

Πατήστε εδώ για να βρείτε το πρόγραμμα εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2021

Κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021, διερευνάται η δυνατότητα να εξεταστούν και με φυσική παρουσία τα ακόλουθα μαθήματα:

1. Βασικές Αρχές Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής.

2. Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου.

3. Εισαγωγή στη Ναυπηγική και Θαλάσσία Τεχνολογία.

4. Αντίσταση και Πρόωση Πλοίου.

5. Αντοχή Πλοίου.

6. Υδροδυναμική Σχεδίαση Μικρών Σκαφών.

7. Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου ΙΙ.

8. Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές.

9. Μελέτη και Εξοπλίσμός Πλοίου Ι.

10. Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική.

11. Φυσική ΙΙ (2 ομάδες).

12 Δυναμική Στερεού Σώματος.

13. Μελέτη και Εξοπλισμός ΠλοΊου ΙΙ.

14. Δυναμική Πλοίου και Εφαρμογές.

15. Μηχανική των Ρευστών.

16. Εργαστηριακή Φυσική.

17. Μετρήσεις Φυσικών Μεγεθών με Έμφαση στο Θαλάσσιο Περιβάλλον.

Για όλα τα παραπάνω μαθήματα θα προγραμματιστεί και διαδικτυακή εξέταση, για όσους φοιτητές έχουν ιδιαίτερα σοβαρό λόγο που δεν τους επιτρέπει την παρουσία στη δια ζώσης εξέταση.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στα μαθήματα αυτά, για να μπορούν να συμμετέχουν στην εξέταση του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα έως και την Τετάρτη 21 Ιουλίου, προκειμένου να δηλώσουν τον τρόπο εξέτασης που επιλέγουν και να συμπληρώσουν τα ζητούμενα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται για τον έγκαιρο προγραμματισμό των αιθουσών εξέτασης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα εξής:

1. Εάν κάποιος προτίθεται να εξεταστεί σε περισσότερα του ενός από τα παραπάνω μαθήματα, τότε θα πρέπει να εξεταστεί σε όλα τα μαθήματα αυτά με τον ίδιο τρόπο: ή με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά. Δεν επιτρέπεται η εξέταση με φυσική παρουσία επιλεκτικά σε μερικά από τα παραπάνω μαθήματα.

2. Οι εξετάσεις με φυσική παρουσία θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19. Η τήρηση των κανόνων προστασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες στην εξέταση.

3. Όσοι έχουν ιδιαίτερα σοβαρό λόγο που δεν τους επιτρέπει την παρουσία στη δια ζώσης εξέταση των παραπάνω μαθημάτων και δηλώσουν συμμετοχή στην αντίστοιχη διαδικτυακή εξέταση, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία θα παρουσιάσουν σε περίπτωση που τους ζητηθεί.

4. Η πραγματοποίηση ή μη των εξετάσεων σε καθένα από τα πιο πάνω μαθήματα με φυσική παρουσία θα αποφασιστεί το συντομότερο δυνατό. Οι φοιτητές θα ενημερώνονται έγκαιρα για τον τρόπο εξέτασης με σχετικές ανακοινώσεις.

Πατήστε εδώ για να βρείτε την φόρμα για τη δήλωση του τρόπου εξέτασης των μαθημάτων

Στην ιστοσελίδα του μαθήματος "Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου ΙΙ" στο mycourses έχουν αναρτηθεί οδηγίες για την εξέταση (δια ζώσης και διαδικτυακή) του μαθήματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1η Ιουλίου 2021, ώρα 12:00.
Οι φοιτητές/τριες της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, οι οποίοι θα εκπονήσουν την Πρακτική ¶σκησή τους έως και την 31η Οκτωβρίου 2021 κι έχουν καταθέσει τα σχετικά Πρωτόκολλα Συνεργασίας στο Γραφείο Πρακτικής ¶σκησης ΕΜΠ, μπορούν να υποβάλλουν έντυπη αίτηση στο Ταμείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΜΠ, προκειμένου να τους χορηγηθεί προκαταβολή ίση με το 50% της προβλεπόμενης αποζημίωσης (απόφαση 5ης/2021 συνεδρίασης της Συγκλήτου ΕΜΠ 31.05.2021).
Ανακοινώνεται ότι η επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος στις 6 Ιουλίου στις 12:00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και προφορικά. Όσοι φοιτητές θέλουν να εξεταστούν, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά με e-mail τον διδάσκοντα Ν. Τσούβαλη έως τις 25 Ιουνίου, έτσι ώστε να καταρτιστεί το πρόγραμμα των προφορικών εξετάσεων. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνει δεκτή καμία δήλωση.

Νικόλαος Τσούβαλης

Ασφάλεια και Υγεία στις Ναυπηγοεπισκευαστικές Εργασίες

(Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών)
Η πτυχιακή εξέταση Ιουλίου 2021 του μαθήματος Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά - γραπτή εξέταση - τη Δευτέρα 12- 7-2021 στις 15:00 μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να εισέλθουν εκείνη την ημέρα και ώρα στην ομάδα (Team) του μαθήματος για την ταυτοποίηση και συμμετοχή τους στην εξέταση.

-Team Name: Ιστορία των Επιστημών και της Τεχνολογίας- Μηχανολόγοι.

-Team Code: ya58f06

Παραμένουμε στη διάθεση σας για διευκρινήσεις και απορίες στην ηλεκτρονική

διεύθυνση: gmavr@central.ntua.gr

Η διδάσκουσα

Γ. Μαυρογόνατου

Η επί πτυχίω εξέταση στο μάθημα Φυσική ΙΙΙ (Κυματική) θα διεξαχθεί με Φυσική Παρουσία (Γραπτά) την Δευτέρα 14/6/2021, 14:00 μ.μ., στα Αμφ.3 και Αμφ.4, σε συνεξέταση με την αντίστοιχη εξέταση της Σχολής ΕΜΦΕ.

Από τη Γραμματεία Σχολής Ν.Μ.Μ.