Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2021, διερευνάται η δυνατότητα να εξεταστούν και με φυσική παρουσία τα ακόλουθα μαθήματα:

1. Φυσική ΙΙ, 2ου εξαμήνου

2. Δυναμική Στερεού Σώματος, 4ου εξαμήνου

3. Δυναμική Πλοίου και Εφαρμογές, 6ου εξαμήνου

4. Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου ΙΙ, (παλαιό 6ου εξαμήνου, μόνο για όσους το οφείλουν)

5. Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου ΙΙ, 8ου εξαμήνου

6. Μετρήσεις Φυσικών Μεγεθών με Έμφαση στο Θαλάσσιο Περιβάλλον, 8ου εξαμήνου

Για όλα τα παραπάνω μαθήματα θα προγραμματιστεί και διαδικτυακή εξέταση, για όσους φοιτητές έχουν ιδιαίτερα σοβαρό λόγο που δεν τους επιτρέπει την παρουσία στη δια ζώσης εξέταση.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στα μαθήματα αυτά, για να μπορούν να συμμετέχουν στην εξέταση του Ιουνίου θα πρέπει να εισέλθουν στο σύνδεσμο

Βρείτε εδώ τον σύνδεσμο

έως την Τετάρτη 26 Μαΐου, προκειμένου να δηλώσουν τον τρόπο εξέτασης που επιλέγουν και να συμπληρώσουν τα ζητούμενα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται αφενός μεν για τον έγκαιρο προγραμματισμό των αιθουσών εξέτασης, αφετέρου δε για την ενεργοποίηση της δυνατότητας προμήθειας δωρεάν self-test, αρνητικό αποτέλεσμα των οποίων είναι απαραίτητο για την είσοδο στην αίθουσα εξέτασης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα εξής:

1. Εάν κάποιος προτίθεται να εξεταστεί σε περισσότερα του ενός από τα παραπάνω μαθήματα, τότε θα πρέπει να εξεταστεί σε όλα τα μαθήματα αυτά με τον ίδιο τρόπο: ή με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά. Δεν επιτρέπεται η εξέταση με φυσική παρουσία επιλεκτικά σε μερικά από τα παραπάνω μαθήματα.

2. Οι εξετάσεις με φυσική παρουσία θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19. Η τήρηση των κανόνων προστασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες στην εξέταση.

3. Όσοι έχουν ιδιαίτερα σοβαρό λόγο που δεν τους επιτρέπει την παρουσία στη δια ζώσης εξέταση των παραπάνω μαθημάτων και δηλώσουν συμμετοχή στην αντίστοιχη διαδικτυακή εξέταση, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία θα παρουσιάσουν σε περίπτωση που τους ζητηθεί.

4. Η πραγματοποίηση ή μη των εξετάσεων σε καθένα από τα πιο πάνω μαθήματα με φυσική παρουσία θα αποφασιστεί το συντομότερο δυνατό. Οι φοιτητές θα ενημερώνονται έγκαιρα για τον τρόπο εξέτασης με σχετικές ανακοινώσεις.
Όσοι φοιτητές της Σχολής δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό ή πρόσβαση στο διαδίκτυο για τη συμμετοχή τους στις διαδικτυακές εξετάσεις μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα Αλισαφάκη στο e-mail emmy@deslab.ntua.gr.

Λόγω συχνών διακοπών του ηλεκτρικού ρεύματος κατά τη διάρκεια των εορτών προέκυψαν διάφορες βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του εργαστηρίου. Οι βλάβες έχουν αποκατασταθεί και υπάρχουν πλέον 17 ηλεκτρονικοί υπολογιστές online στους οποίους μπορείτε να συνδεθείτε μέσω του λογισμικού anydesk.

To λογισμικό είναι δωρεάν και μπορείτε να το κατεβάσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://anydesk.com/el

Τα Id και password για την πρόσβαση θα αναρτηθούν στις ανακοινώσεις του μαθήματος "Θέμα Μελέτης Πλοίου"

Για οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στις διευθύνσεις csterg@naval.ntua.gr και cstergio@gmail.com

Για το PC Lab

Χαράλαμπος Στεργιόπουλος

Για το PC Lab

Χαράλαμπος Στεργιόπουλος

Καλησπέρα, λόγω βλάβης που προκλήθηκε από διακοπή ρεύματος κατά τις ημέρες των αργιών κάποια μηχανήματα του PC Lab βρίσκονται εκτός λειτουργίας. Η βλάβη θα αποκατασταθεί σύντομα σε όλους τους υπολογιστές. Εντωμεταξύ, αν χρειαστείτε απομακρυσμένη πρόσβαση σε υπολογιστή μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο csterg@naval.ntua.gr προκειμένου να λάβετε τις απαραίτητες οδηγίες.

Για το PC Lab

Χαράλαμπος Στεργιόπουλος

Στον παρακάτω πίνακα θα βρείτε τους συνδέσμους για τα εξ' αποστάσεως μαθήματα των εαρινών εξαμήνων.

Το αρχείο αυτό βρίσκεται επίσης στην κατηγορία "Χρήσιμα" στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου της Σχολής.

Βρείτε εδώ τον κατάλογο των μαθημάτων

Tuesday, 16 Μαρτίου 2021
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ AVEVA

Από την Τρίτη 23 Μαρτίου και κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη για όσο διάστημα χρειαστεί, τις ώρες 17:30 έως 19:00 θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια για την χρήση του προγράμματος AVEVA Marine 12.1. Τα σεμινάρια θα αφορούν τους φοιτητές που εκπονούν το Θέμα Μελέτης & Σχεδίασης Πλοίου και ιδιαίτερα τους φοιτητές του 4ου έτους, οι οποίοι δεν είχαν χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα στα πλαίσια του μαθήματος του Ναυπηγικού Σχεδίου.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://centralntua.webex.com/meet/gpapatz

Υλικό καθώς και ανακοινώσεις σχετικές με τα σεμινάρια θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος Θέμα Μελέτης & Σχεδίασης Ι στο mycourses.
Σας ενημερώνουμε ότι λόγω αδιαθεσίας του διδάσκοντα κ. Ι. Χατζηγεωργίου, Καθηγητή της Σχολής μας δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα "Δυναμική Ναυπηγικών Κατασκευών" σήμερα

Από την Γραμματεία