Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-2020. Βρείτε εδώ το πρόγραμμα

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που δικαιούνται να λάβουν μέρος στην επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος "Κοινωνιολογία του Αστικού Πολιτισμού", του 1ου εξαμήνου, να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα κ. Κ. Θεολόγου στο τηλέφωνο : 6976016195, καθώς και στο email : cstheol@mail.ntua.gr μέχρι και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2020.

Διά του παρόντος ανακοινώνεται, από την πρεσβεία του Βελγίου, η διοργάνωση θερινών σεμιναρίων γαλλικής γλώσσας μέσω «εικονικής τάξης» από 18 Ιουλίου έως 7 Αυγούστου.

Πληροφορίες και αιτήσεις στην ιστοσελίδα: https://ltc.ulb.be/les-langues/cours-de-vacances

Ενημερώνουμε πως η περίοδος της δήλωσης πρόθεσης συμμετοχής για την εξεταστική Ιουνίου 2020 παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 14 Ιουνίου 2020 (ώρα 24:00).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την δήλωση πρόθεσής τους στο ακόλουθο link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeclb2rtNGlkJZpRq3kNG9XEpOkSjTGiv739W7aH6TxNL9fXg/viewform

Όσοι έχουν ήδη υποβάλει δήλωση, έστω και εκπρόθεσμη, δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα.

Ύστερα από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, καμία δήλωση δεν θα ληφθεί υπόψιν.

Από τη Γραμματεία της Σχολής Ν. Μ. Μ.

Αγαπητοί φοιτητές/φοιτήτριες,

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 η εξυπηρέτησή σας θα γίνεται από τη θυρίδα καθημερινά και ώρες 11:00 π.μ. ? 13:00 μ.μ., για θέματα που δε μπορούν να διευθετηθούν με email ή τηλεφωνικά.

Σας ευχαριστούμε

από τη Γραμματεία

Αγαπητοί σπουδαστές της Σχολής Ναυπηγών ΜΜ

Η πτυχιακή εξέταση του μαθήματος Φυσική-ΙΙΙ που συνδιδάσκεται/συνεξετάζεται με τη Σχολή ΕΜΦΕ πραγματοποιήθηκε την 27/5/2020, σύμφωνα με το σχετικό αναρτημένο πρόγραμμα της Σχολής ΕΜΦΕ

Σε περίπτωση που σας διέφυγε η σχετική ανακοίνωση αλλά επιθυμείτε να εξεταστείτε, σας παρακαλώ ενημερώστε με απαντώντας με Reply στο παρόν μήνυμα, μέχρι αύριο Παρασκευή 12/6/20, 12:00, μεσημέρι.

ο Διδάσκων

Γιάννης Ράπτης

Αγαπητοί σπουδαστές,

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο πρόγραμμα των εξετάσεων το μάθημα Φυσική ΙΙ θα εξετασθεί με φυσική παρουσία. Επειδή ο αριθμός των σπουδαστών που δήλωσαν ότι θα λάβουν μέρος στην εξέταση είναι μεγάλος η εξέταση θα γίνει σε 2 περιόδους. Την παραμονή της εξέτασης θα αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο mycourses η κατανομή των σπουδαστών στις αίθουσες ώστε να αποφευχθείο συνωστισμός κατά την προσέλευση στις εξετάσεις.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα είναι υποχρεωτική η προστατευτική μάσκα.

Όσοι σπουδαστές (Α) ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 (όπως προσδιορίζονται στη ΚΥΑ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/2020) ή (Β) συμβιώνουν με άτομα τα οποία ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσούν παρακαλούνται να το δηλώσουν με email στη γραμματεία της σχολής (secretariat@naval.ntua.gr) και με cc στον διδάσκοντα του μαθήματος (yorgos@central.ntua.gr).

Η δήλωση πρέπει να γίνει μέχρι την Τρίτη 16/6/2020 στις 12:00.

Η δήλωση θα πρέπει να περιέχει:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Email:

Λόγος αδυναμίας συμμετοχής στην εξέταση στις αίθουσες (κατηγορία Α ή Β):

Σ? αυτούς τους σπουδαστές θα δοθεί η δυνατότητα προφορικής εξέτασης σε άλλη αίθουσα όπου θα είναι ο διδάσκων του μαθήματος και ένα ακόμη μέλος ΔΕΠ του τομέα Φυσικής. Η εξέταση θα γίνει μετά το πέρας της γραπτής εξέτασης.

Χαιρετισμούς

Γ. Τσιπολίτης

Βρείτε εδώ την οδηγία

Σύμφωνα με την από 26-05-2020 σχετική οδηγία του Υ.ΠΑΙ.Θ. (επισυνάπτεται), καλούνται οι Αλλοδαποί-Αλλογενείς φοιτητές (εκτός Ε.Ε. και εντός Ε.Ε.), συμπεριλαμβανομένων των Κυπρίων φοιτητών, να ενημερώσουν τη Γραμματεία της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών για την ακριβή ημερομηνία άφιξής τους στην Ελλάδα, καθώς και κωδικό φοιτητή και κινητό τηλέφωνο,με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email: secretariat@naval.ntua.gr, με αναγραφή στο θέμα του μηνύματος του ακριβούς τίτλου (με αντιγραφή/επικόλληση): "Επαναπατρισμός Αλλοδαπού-Αλλογενούς Φοιτητή".

Βρείτε εδώ την οδηγία

Ανακοινώνεται ότι η διαδικτυακή εξέταση της ερχόμενης εξεταστικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί εν μέρει με χρήση της πλατφόρμας Mycourses. Για τον λόγο αυτόν, όσοι φοιτητές συμμετάσχουν στην εξέταση θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εγγραφεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Μη εγγεγραμμένος φοιτητής δεν μπορεί να συμμετάσχει στην εξέταση. Κατά την ημέρα της εξέτασης δεν θα επιτρέπονται νέες εγγραφές στην ιστοσελίδα. Λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης θα ανακοινωθούν σε λίγες ημέρες.

Ανακοινώνεται ότι η διαδικτυακή εξέταση της ερχόμενης εξεταστικής περιόδου θα πραγματοποιηθεί εν μέρει με χρήση της πλατφόρμας Mycourses. Για τον λόγο αυτόν, όσοι φοιτητές συμμετάσχουν στην εξέταση θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εγγραφεί στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Μη εγγεγραμμένος φοιτητής δεν μπορεί να συμμετάσχει στην εξέταση. Κατά την ημέρα της εξέτασης δεν θα επιτρέπονται νέες εγγραφές στην ιστοσελίδα. Λεπτομέρειες για τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης θα ανακοινωθούν σε λίγες ημέρες.