Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Υπενθυμίζεται στους φοιτητές της Σχολής ότι είναι άμεση ανάγκη να εγγραφούν στην πλατφόρμα edupass, εφόσον δεν το έχουν ήδη κάνει.
Η εγγραφή στο edupass είναι υποχρεωτική, και επιπλέον είναι ο τρόπος για να διαπιστωθεί η τυχόν νόσησή τους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων ώστε να δικαιούνται συμμετοχής σε επαναληπτική εξέταση.