Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής μας σε διαδικτυακή ενημέρωση για το μάθημα της Πρακτικής ¶σκησης την Τρίτη 19 Οκτ στις 18.00.

Παρακαλούμε να χρησιμοποιηθεί ο WebEX σύνδεσμος:

https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=m650543e2982ea204c91f15a2c1679e31

Ευχαριστούμε,

Οι διδάσκοντες της ΠΑ