Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Στην ιστοσελίδα του μαθήματος "Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου ΙΙ" στο mycourses έχουν αναρτηθεί οδηγίες για την εξέταση (δια ζώσης και διαδικτυακή) του μαθήματος, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 21η Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 12:00