Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Όσοι θέλουν να εξεταστούν ηλεκτρονικά αλλά δεν διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορούν να προσέλθουν στο PC lab την ημέρα και την ώρα της εξέτασης ΕΦΟΣΟΝ έχουν συννενοηθεί με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου κο Χάρη Στεργιόπουλο ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ δύο ημέρες πριν την ημέρα της εξέτασης. ;

Κατά την προσέλευση οφείλουν να έχουν μαζί τους το πιστoποιητικό που απαιτείται από τους φοιτητές που εξετάζονται με φυσική παρουσία (πιστοποιητικό εμβολιασμού, νόσησης ή αρνητικό αποτέλεσμα από διεξαγωγή rapid test). ;

Tηλέφωνο επικοινωνίας PC Lab: 210 7721559 ;

email: cstergio@gmail.com