Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές, πως άλλαξε η αίθουσα της παράδοσης του μαθήματος «Γαλλική Γλώσσα Ι & Γαλλική Γλώσσα ΙΙΙ», επιλογής του 1ου και 3ου εξαμήνου. Ως νέα αίθουσα ορίζεται η 004 του Κτιρίου Δ (ισόγειο).