Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Πατήστε εδώ για να βρείτε το πρόγραμμα εξεταστικής του Σεπτεμβρίου 2021

Κατά την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου 2021, διερευνάται η δυνατότητα να εξεταστούν και με φυσική παρουσία τα ακόλουθα μαθήματα:

1. Βασικές Αρχές Ναυτικής και Θαλάσσιας Υδροδυναμικής.

2. Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου.

3. Εισαγωγή στη Ναυπηγική και Θαλάσσία Τεχνολογία.

4. Αντίσταση και Πρόωση Πλοίου.

5. Αντοχή Πλοίου.

6. Υδροδυναμική Σχεδίαση Μικρών Σκαφών.

7. Υδροστατική και Ευστάθεια Πλοίου ΙΙ.

8. Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές.

9. Μελέτη και Εξοπλίσμός Πλοίου Ι.

10. Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική.

11. Φυσική ΙΙ (2 ομάδες).

12 Δυναμική Στερεού Σώματος.

13. Μελέτη και Εξοπλισμός ΠλοΊου ΙΙ.

14. Δυναμική Πλοίου και Εφαρμογές.

15. Μηχανική των Ρευστών.

16. Εργαστηριακή Φυσική.

17. Μετρήσεις Φυσικών Μεγεθών με Έμφαση στο Θαλάσσιο Περιβάλλον.

Για όλα τα παραπάνω μαθήματα θα προγραμματιστεί και διαδικτυακή εξέταση, για όσους φοιτητές έχουν ιδιαίτερα σοβαρό λόγο που δεν τους επιτρέπει την παρουσία στη δια ζώσης εξέταση.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στα μαθήματα αυτά, για να μπορούν να συμμετέχουν στην εξέταση του Σεπτεμβρίου θα πρέπει να συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα έως και την Τετάρτη 21 Ιουλίου, προκειμένου να δηλώσουν τον τρόπο εξέτασης που επιλέγουν και να συμπληρώσουν τα ζητούμενα στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται για τον έγκαιρο προγραμματισμό των αιθουσών εξέτασης.

Οι φοιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα εξής:

1. Εάν κάποιος προτίθεται να εξεταστεί σε περισσότερα του ενός από τα παραπάνω μαθήματα, τότε θα πρέπει να εξεταστεί σε όλα τα μαθήματα αυτά με τον ίδιο τρόπο: ή με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά. Δεν επιτρέπεται η εξέταση με φυσική παρουσία επιλεκτικά σε μερικά από τα παραπάνω μαθήματα.

2. Οι εξετάσεις με φυσική παρουσία θα διεξαχθούν σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας από τον κορωνοϊό COVID-19. Η τήρηση των κανόνων προστασίας είναι υποχρεωτική για όλους τους συμμετέχοντες στην εξέταση.

3. Όσοι έχουν ιδιαίτερα σοβαρό λόγο που δεν τους επιτρέπει την παρουσία στη δια ζώσης εξέταση των παραπάνω μαθημάτων και δηλώσουν συμμετοχή στην αντίστοιχη διαδικτυακή εξέταση, θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλα αποδεικτικά έγγραφα, τα οποία θα παρουσιάσουν σε περίπτωση που τους ζητηθεί.

4. Η πραγματοποίηση ή μη των εξετάσεων σε καθένα από τα πιο πάνω μαθήματα με φυσική παρουσία θα αποφασιστεί το συντομότερο δυνατό. Οι φοιτητές θα ενημερώνονται έγκαιρα για τον τρόπο εξέτασης με σχετικές ανακοινώσεις.

Πατήστε εδώ για να βρείτε την φόρμα για τη δήλωση του τρόπου εξέτασης των μαθημάτων