Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Η Γενική Συνέλευση της Σχολής όρισε Σύμβουλο Καθηγητή για κάθε φοιτητή του πρώτου έτους. Οι φοιτητές παροτρύνονται να επικοινωνούν με τους συμβούλους τους για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί σε σχέση με τις σπουδές τους.

Βρείτε εδώ τον σχετικό πίνακα.

Η Γενική Συνέλευση της Σχολής όρισε Σύμβουλο Καθηγητή για κάθε φοιτητή του δεύτερου έτους. Οι φοιτητές παροτρύνονται να επικοινωνούν με τους συμβούλους τους για οποιοδήποτε θέμα τους απασχολεί σε σχέση με τις σπουδές τους.

Βρείτε εδώ τον σχετικό πίνακα.