Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Αλλαγή ωραρίου διδασκαλίας Μετά από σχετικό αίτημα και τη σύμφωνη γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας των φοιτητών, ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 10/10/2016 το μάθημα της Τετάρτης καταργείται και το ωράριο διδασκαλίας του μαθήματος αναδιαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα, 8:45-10:30, αίθουσα Δ.202 (καμία αλλαγή) Πέμπτη, 12:45-15:05, αίθουσα Δ.201 (με ένα μόνο διάλειμμα) Ο Διδάσκων Νίκος Τσούβαλης