Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Σας ενημερώνουμε πως έγινε αλλαγή στη εξέταση του μαθήματος «Αντοχή Πλοίου».

Το μάθημα θα εξεταστεί την Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021, αντί για την Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021.

Ζωγράφου, 5 Ιανουαρίου 2021

Από τη Γραμματεία.