Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Προς τους Φοιτητές που θέλουν να εξεταστούν στο Μάθημα «Επιλογή υλικών για Ναυπηγικές και Μηχανολογικές χρήσεις» του 9ου Εξ.: Ο βαθμός του μαθήματος έχει μια συνιστώσα από εργασίες που παραδίδονται κατά την διάρκεια του μαθήματος και που ο/η φοιτητής/τρια υποστηρίζει στο τέλος του εξαμήνου. Αν δεν έχει γίνει αυτό δεν έχει έννοια η τελική εξέταση μόνη της.

Η Διδάσκουσα

Παν. Βασιλείου.