Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Επαναληπτική εξέταση μαθήματος ?Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική. Εφαρμογές στο Θαλάσσιο Περιβάλλον? (17/9/2020) μέσω διαδικτύου

Προς τους φοιτητές της ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική. Εφαρμογές στο Θαλάσσιο Περιβάλλον του 5ου εξαμήνου που εξετάζεται την Πέμπτη 17/9/2020, ώρα 11:00 πμ και έχουν ζητήσει διαδικτυακή εξέταση.

Η διαδικτυακή εξέταση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα προφορικά και εξ αποστάσεως μέσω ατομικής βιντεοκλήσης με χρήση webex. Η σχετική πρόσκληση θα αποσταλεί στο email του φοιτητή από τον εξεταστή την προηγούμενη ημέρα (Τετάρτη τ

ο απόγευμα). Όλοι οι ενδιαφερόμενοι να εξετασθούν διαδικτυακά φοιτητές θα πρέπει να συνθεδούν, χρησιμοποιώντας την σχετική πρόσκληση, στην πλατφόρμα webex την ημέρα της εξέτασης (Πέμπτη 17/9/2020), αποκλειστικά στο διάστημα 11:00-11:20 για να οριστούν οι σχετικές ομάδες και ο ακριβής χρόνος εξέτασης κάθε ομάδας.

Για την ταυτοποίηση του συμμετέχοντος φοιτητή, θα πρέπει να επιδειχθεί φοιτητική/αστυνομική ταυτότητα στην κάμερα, ώστε να εμφανιστεί ευκρινώς στην οθόνη του εξεταστή.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα χρειαστεί ο φοιτητής να γράψει σε λευκό χαρτί που θα έχει διαθέσιμο απαντήσεις σε ερωτήσεις οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν και σχέσεις/εξισώσεις και να τις επιδείξει στην κάμερα ώστε να παρουσιάζονται ευκρινώς στην οθόνη του εξεταστή.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος

Γ. Αθανασούλης, Α. Δούμας, Π. Γαβριλιάδης