Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου στο μάθημα Εισαγωγή στη Ναυπηγική και Θαλάσσια Τεχνολογία

Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εξεταστούν διαδικτυακά στο μάθημα του 1ου εξαμήνου Εισαγωγή στη Ναυπηγική και Θαλάσσια Τεχνολογία ότι η εξέταση θα γίνει προφορικά, χωριστά για κάθε φοιτητή και ενώπιον επιτροπής. Για την οργάνωση των εξετάσεων οι φοιτητές καλούνται να αποστείλουν το e-mail και το τηλέφωνό τους στα εξής e-mails: zar@deslab.ntua.gr και gpap@deslab.ntua.gr μέχρι την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου.

Δεδομένου του σχετικά μικρού αριθμού των φοιτητών και της επάρκειας των αιθουσών, όσοι από τους φοιτητές που έχουν ήδη κάνει δήλωση για να εξεταστούν διαδικτυακά το επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν για να συμμετάσχουν στην εξέταση με φυσική παρουσία την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 15:00, χωρίς να είναι απαραίτητη προηγούμενη ενημέρωση του διδάσκοντα. Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορούν να εξεταστούν και διαδικτυακά.