Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Υποτροφίες του Υπουργείου Παιδείας, Επιστημών και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Σερβίας

Το Υπουργείο Παιδείας, Επιστημών και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Δημοκρατίας της Σερβίας, προκηρύσσει τη χορήγηση υποτροφιών σε φοιτητές από την Ελληνική Δημοκρατία για το ακαδημαϊκό έτος 2020/21.

-Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές ή για ερευνητικό έργο, συνολικής διάρκειας 20 μηνών (ελάχιστη διάρκεια υποτροφίας 5 μήνες, μέγιστη 10 μήνες).

-Πέντε υποτροφίες για το καλοκαιρινό τμήμα εκμάθησης σερβικής γλώσσας

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας για το καλοκαιρινό τμήμα σερβικής γλώσσας είναι μέχρι τις 29 Ιουνίου 2020, ενώ για τις μεταπτυχιακές σπουδές ή για ερευνητικό έργο μέχρι τις 15 Ιουλίου 2020.

Βρείτε εδώ την αίτηση