Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Ενημερώνουμε όσους φοιτητές δε διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για να εξεταστούν μέσω διαδικτύου, να συμπληρώσουν τη σχετική δήλωση και να την αποστείλουν στο email (secretariat@naval.ntua.gr) της Γραμματείας ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως, έως την Τετάρτη 24.06.2020, προκειμένου να διευκολυνθούν στις εξετάσεις τους. Βρείτε εδώ τη δήλωση