Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Ενημερώνουμε τους φοιτητές που δικαιούνται να λάβουν μέρος στην επί πτυχίω εξέταση του μαθήματος "Κοινωνιολογία του Αστικού Πολιτισμού", του 1ου εξαμήνου, να επικοινωνήσουν με τον διδάσκοντα κ. Κ. Θεολόγου στο τηλέφωνο : 6976016195, καθώς και στο email : cstheol@mail.ntua.gr μέχρι και το Σάββατο 20 Ιουνίου 2020.