Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Ενημερώνουμε πως η περίοδος της δήλωσης πρόθεσης συμμετοχής για την εξεταστική Ιουνίου 2020 παρατείνεται μέχρι και την Κυριακή 14 Ιουνίου 2020 (ώρα 24:00).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την δήλωση πρόθεσής τους στο ακόλουθο link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeclb2rtNGlkJZpRq3kNG9XEpOkSjTGiv739W7aH6TxNL9fXg/viewform

Όσοι έχουν ήδη υποβάλει δήλωση, έστω και εκπρόθεσμη, δεν χρειάζεται να υποβάλουν νέα.

Ύστερα από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, καμία δήλωση δεν θα ληφθεί υπόψιν.

Από τη Γραμματεία της Σχολής Ν. Μ. Μ.