Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές, πως η παράδοση του μαθήματος "Δυναμική Ναυπηγικών Κατασκευών", υποχρεωτικό του 6ου εξαμήνου, σήμερα Τετάρτη 29 Απριλίου 2020 δε θα πραγματοποιηθεί, λόγω έκτακτων ανειλημμένων υποχρεώσεων του Διδάσκοντα.

Από τη Γραμματεία