Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε για τις αλλαγές που έγιναν στην εξέταση των κάτωθι μαθημάτων, για την εξεταστική Φεβρουαρίου 2020 :

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ (υποχρεωτικό 3ου εξαμήνου)

Τρίτη 11.02.2020 Ώρα 15:00 μ.μ.

Αμφιθέατρο Δ. Αίθουσες 105, 106,201, 202, 209, 210

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ (επιλογή 9ου εξαμήνου)

Τρίτη 11.02.2020 Ώρα 12:00 μ.

Αίθουσες 201, 202,209

Από τη Γραμματεία