Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Την Τρίτη 10/12/2019 και ώρα 15:15 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί αναπλήρωση του μαθήματος του 1ου εξαμήνου 'Εισαγωγή στη Φιλοσοφία' στην αίθουσα Ζ 205.

Από τη Γραμματεία