Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Θα πραγματοποιηθούν δύο αναπληρώσεις για το μάθημα Μιγαδικές Συναρτήσεις, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

--Δευτέρα 02/12, 3μμ-6μμ, στην αίθουσα Δ 209.

--Τετάρτη 11/12, 3μμ-6μμ, στην αίθουσα Δ 209.

Από τη Γραμματεία