Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 12:45 μ. μ. ? 14:30μ.μ. στο Αμφιθέατρο Δ του κτιρίου Δ, θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος «Εισαγωγή στη Μηχανουργική Τεχνολογία & Εργαστήριο» του 1ου εξαμήνου .

Από τη Γραμματεία