Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00 μ.μ. στην αίθουσα 001 του κτιρίου Ζ, θα γίνει αναπλήρωση του μαθήματος Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, επιλογή του πρώτου εξαμήνου.

Ζωγράφου, 10 Οκτωβρίου 2019

Από τη Γραμματεία