Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο μάθημα «Δυναμική Πλοίου & Εργαστήριο», του 6ου εξαμήνου, πως άλλαξε η ώρα της εξέτασης. Η νέα ώρα είναι 15:00 μ.μ. (αντί για 8:30 π.μ.).