Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Την Τετάρτη 22 Μαΐου και ώρα 12.30 μ.μ., στο Αμφιθέατρο Δ, του Κτίριο Δ της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ο Δρ. Ε. Τσαούσογλου, Τεχνικός Διευθυντής στην Ελλάδα της εταιρείας παραγωγής ναυπηγικών επικαλύψεων WILCKENS, θα δώσει διάλεξη με θέμα «Επικαλύψεις στη Ναυπηγική». ΄

Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο του μαθήματος «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών ΙΙ, Μη μεταλλικά υλικά, Διάβρωση» του 4ου Εξαμήνου και καλούνται να την παρακολουθήσουν και φοιτητές μεγαλύτερων εξαμήνων.

Ο Διδάσκων

Καθ. Δ.Ι. ΠΑΝΤΕΛΗΣ του κτιρίου Δ.