Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εξεταστούν στο μάθημα «Αγγλική Γλώσσα», του 4ου εξαμήνου, πως άλλαξε η ημέρα της εξέτασης. Η νέα ημέρα είναι 13 Ιουνίου 2019 (αντί για 14 Ιουνίου), ώρα 12:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο Δ και στην αίθουσα 209 του κτιρίου Δ.