Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Ανακοινώνεται στους φοιτητές οι οποίοι ενδιαφέρονται α εξεταστούν στο μάθημα "Στοιχεία Δικαίου & Ναυτικού Δικαίου" επιλογή του 9ου εξαμήνου, πως άλλαξε η ημέρα της εξέτασης του.

Η νέα ημερομηνία έχει ως εξής:

Δευτέρα 02.03.2015, 15.00 στο αμφιθέατρο Α και αμιθέατρο Δ