Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Wednesday, 25 Απριλίου 2018

Με βάση τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψιν της αρμόδιας επιτροπής από το Τμήμα Μηχανοργάνωσης του ΕΜΠ και τη Γραμματεία της Σχολής καταρτίστηκε και αναρτήθηκε στη σελίδα της Πρακτικής Άσκησης (http://mycourses.ntua.gr/document/document.php) πίνακας κατάταξης των φοιτητών που δήλωσαν συμμετοχή στην Πρακτική Άσκηση του έτους 2018, κατέθεσαν εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και έκαναν την εγγραφή τους στο μάθημα της Πρακτικής Άσκησης κατά το χειμερινό ή/και το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018. Διευκρινίζεται ότι με βάση σχετική απόφαση της Σχολής, για την κατάταξη των φοιτητών ελήφθησαν υπόψιν τα εξής δύο ισοδύναμα κριτήρια: ?Ο αριθμός των μαθημάτων στα οποία ο κάθε φοιτητής έχει πάρει προβιβάσιμο βαθμό μέχρι και την περίοδο του Σεπτεμβρίου σαν ποσοστό του συνολικού αριθμού μαθημάτων για την απόκτηση του πτυχίου. ?Ο μέσος όρος της βαθμολογίας του φοιτητή στα ανωτέρω μαθήματα. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές που δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης μέχρι την Πέμπτη, 3 Μαΐου 2018. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να καταθέσουν σχετικό αίτημα στη Γραμματεία της Σχολής.

Βρείτε εδώ τα ονόματα