Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Monday, 11 Δεκεμβρίου 2017

Ενημερώνουμε τους φοιτητές πως οι αναπληρώσεις για το μάθημα «Εργαστηριακή Φυσική», υποχρεωτικό του 3ου εξαμήνου, έχουν ως κάτωθι : -Την Παρασκευή 15/12 στις 3 μ.μ. θα αναπληρωθούν οι εργαστηριακές ασκήσεις 2, 5, 7, 8, 14, 16, 32 που δεν έγιναν την Τρίτη 5/12. -Την Τετάρτη 13/12 στις 3 μ.μ. θα αναπληρωθούν οι εργαστηριακές ασκήσεις 4, 6, και 15 που δεν έγιναν την Τρίτη 5/12. -Την Τρίτη 19/12 στις 10.30 π.μ. θα αναπληρωθούν όλες οι εργαστηριακές ασκήσεις που δεν έγιναν την Τρίτη 24/10. -Την Τρίτη 9/1/2018 στις 10.30 π.μ. θα γίνει το συμπληρωματικό εργαστήριο για όσους έχουν χάσει κάποια άσκηση κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.