Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Σας ενημερώνουμε πως έγινε αλλαγή στην αίθουσα διδασκαλίας (μόνο για την ημέρα της Τετάρτης) του μαθήματος «Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική», υποχρεωτικό του 5ου εξαμήνου,. Το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Τετάρτη στο Εργαστήριο Αεροδυναμικής και ώρα 12:45 ? 14:30.