Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Σας ενημερώνουμε πως έγινε αλλαγή στην αίθουσα διδασκαλίας (μόνο για την ημέρα της Δευτέρας) του μαθήματος «Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις & Προβλήματα Συνοριακών Τιμών», υποχρεωτικό του 5ου εξαμήνου. Το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Δευτέρα στα Κτίρια των Γενικών Εδρών, στο Αμφιθέατρο 3 και ώρα 10:45 ?12:30.