Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Σας ενημερώνουμε πως έγινε αλλαγή στην ώρα διδασκαλίας του μαθήματος «Τεχνολογία Καυσίμων και Λιπαντικών». Το μάθημα θα διδάσκεται κάθε Τρίτη 10:45 ? 12:30 στην αίθουσα 104, του κτιρίου Δ.