Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Σας ενημερώνουμε ότι εν όψει της διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών της 22ης Μαΐου 2024 πρόκειται να δοθεί από τη Γραμματεία της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών σε εκπρόσωπο του Συλλόγου Φοιτητών της Σχολής κατάλογος που θα περιέχει απλά προσωπικά δεδομένα, ήτοι το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο των φοιτητών της Σχολής προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εκλογικός κατάλογος για την προαναφερθείσα διαδικασία.

Παρακαλούμε το αργότερο έως τις 15-5-2024 και ώρα 23:59 μ.μ. όσοι εκ των φοιτητών έχουν αντίρρηση στην συμπερίληψη των προσωπικών τους δεδομένων να το δηλώσουν αποστέλλοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) από την ιδρυματική τους διεύθυνση στο student@naval.ntua.gr . Η μη αποστολή μηνύματος είναι τεκμήριο αποδοχής της συμπερίληψης εκ μέρους του φοιτητή/φοιτήτριας στους ανωτέρω φοιτητικούς καταλόγους.

Η Γραμματεία
Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Ζωγράφου 14 Μαΐου 2024