Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Παρακαλούνται οι φοιτητές/ριες της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών που έχουν επιλέξει το μάθημα "Θεωρία Καύσης και Συστήματα Καύσης" να εγγραφούν στη σελίδα Helios του μαθήματος (της Σχολής Ναυπηγών Μηχανόλογων Μηχανικών)