Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
8.30 π.μ. Δυναμική Πλοίου, Επί πτυχίω
12.30 μ.μ. Υδροδυναμική Σχεδίαση Μικρών Σκαφών
16.30 μ.μ. Επιστήμη και Τεχνική των Συγκολλήσεων, Επί πτυχίω

Για τους συνδέσμους δείτε την ανακοίνωση στις σελίδες των μαθημάτων.