Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
12.30 μ.μ. Στατική Ναυπηγικών Κατασκευών, Επί πτυχίω
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=me1bfc20887dd84991418eb1f0f26166f

16.30 μ.μ. Μελέτη πλοίου ΙΙ, Επί πτυχίω
δείτε στις ανακοινώσεις του μαθήματος