Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Monday, 19 Φεβρουαρίου 2024
Δείτε σχετική ανακοίνωση για το link σύνδεσης στις ιστοσελίδες των μαθημάτων

8.30 π.μ. Δυναμική και Ταλαντώσεις Μηχανημάτων και Αξονικών Συστημάτων Πλοίου

11.00 π.μ. Φυσική ΙΙ Επί πτυχίω

15:00 μ.μ. Αγγλική γλώσσα (3ου εξαμ. και για φοιτητές επί πτυχίω)
link: https://centralntua.webex.com/meet/gtogia

17.00 μ.μ. Αξιολόγηση Συμπεριφοράς πλοίου, επί πτυχίω

17.30 μ.μ. Μηχανολογικό Σχέδιο Ι