Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
9.00 π.μ. Συστήματα και Βοηθητικά Μηχανήματα Πλοίου
Δείτε ανακοίνωση για το link σύνδεσης στην ιστοσελίδα του μαθήματος

16:00 μ.μ. Αντίσταση και Πρόωση Πλοίου
Δείτε ανακοίνωση για το link σύνδεσης στην ιστοσελίδα του μαθήματος