Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Το μάθημα "Εισαγωγή στη Φιλοσοφία" θα πραγματοποιείται κάθε Τετάρτη 13.30-15.15 στην αίθουσα Δ 106. Για οποιαδήποτε μελλοντική αλλαγή στο εν λόγω πρόγραμμα θα υπάρχει ειδοποίηση μέσω της πλατφόρμας HELIOS.