Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Η μεταφορά της εξέτασης του μαθήματός σου "Εφοδιαστική Logistics στις Θαλάσσιες Μεταφορές", εξαιτίας της απεργίας, ορίστηκε για τη Δευτέρα 25/09/2023, ώρα 16:00μ. στις αίθουσες 105, 106 του κτιρίου Δ.