Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Οι φοιτητές της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών από τις πλημμυροπαθείς περιοχές της Θεσσαλίας, που έχουν πρόβλημα συμμετοχής στην εξεταστική του Σεπτεμβρίου 2023, από 5/9/23 και μετά, καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία της Σχολής αίτηση με τα μαθήματα στα οποία ήθελαν να εξεταστούν και υπήρξε/υπάρχει αδυναμία καθώς και τα δικαιολογητικά (ταυτότητα/τόπος κατοικίας οικογένειας κλπ), προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις για την πιθανή αναπλήρωσή τους. ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ : ΔΕΥΤΕΡΑ 25.09.2023.