Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν στη σημερινή εξέταση του μαθήματος Υδροστατική Πλοίου θα έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σε νέα εξέταση αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων του Χειμερινού εξαμήνου.