Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Ενημερώνουμε τους φοιτητές ότι οι ηλεκτρονικές δηλώσεις για την συμμετοχή στην επί πτυχίω εξεταστική, παρατείνονται έως και την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023. Παρακαλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται να συμμετέχουν, να ανταποκριθούν εντός των προθεσμιών. Μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας, δεν θα γίνει δεκτή καμία αίτηση.
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ