Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Ύστερα από αίτημα των φοιτητών, η Γενική Συνέλευση της Σχολής αποφάσισε τη διοργάνωση ανοιχτής συνάντησης-συζήτησης με τους φοιτητές όλων των εξαμήνων την Τρίτη, 1/11 στις 15:00 στο Αμφιθέατρο Δ