Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Το πρώτο μάθημα για τα Αγγλικά 3 για όλες τις σχολές του ΕΜΠ (συνδιδασκαλία) θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10-10-2022. Ώρα έναρξης μαθήματος: 14.45 , Αίθουσα: 103 (Κτηριο Δ, Α' όροφος, Ναυπηγών)
Η διδάσκουσα
Δρ Μ. Σταθοπούλου
mastatho@mail.ntua.gr