Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Επειδή το μάθημα θα συνεξεταστεί με τους/ις φοιτητές/ριες της Σχολής ΗΜΜΥ, σας ανακοινώνουμε την νέα ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος: 9 Σεπτεμβρίου 2022 στις 12:00 ?αίθουσες ισόγειο κτ. Δ 004-005
Διδάσκων/ουσες: Κώστας Θεολόγου-Μάγδα Μανιού- Αικατερίνη Ριζάκη
Επικοινωνία: cstheol@mail.ntua.gr τηλ. 6976016195