Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Σας ενημερώνουμε ότι η "επί διπλώματι" εξέταση του μαθήματος "Θερμική Ακτινοβολία & Εφαρμογές" θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 19/7, στις 15:00, στην αίθουσα Ζ.204.


Διδάσκοντες:
Καθ. Φούντη Μαρία
Καθ. Χουντάλας Δημήτριος
Κατσουρίνης Δημήτρης (ΕΔΙΠ)
Γιαννόπουλος Δημήτρης (ΕΔΙΠ)