Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Η εξέταση του μαθήματος "Στατική Ναυπηγικών Κατασκευών" θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29/6 στις 8:30 (Αμφ. Δ, 106, 201, 202, 209) αντί της ημέρας που αναγράφεται στο πρόγραμμα της εξεταστικής (Δευτέρα 27/6) . Η εν λόγω αλλαγή προέκυψε κατόπιν επιθυμίας της πλειονότητας των σπουδαστών που διανύουν το 6ο εξάμηνο σπουδών.
Ο Διδάσκων,
Κ. Ανυφαντής