Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Ανακοινώνεται ότι, λόγω της παρατεινόμενης αδυναμίας πραγματοποίησης μαθημάτων δια ζώσης και της μη επάρκειας του απομένοντος χρόνου για την οργάνωση και πραγματοποίηση των διαλέξεων που θα παρουσιάζονταν στο πλαίσιο του μαθήματος, με απόφαση της ΓΣ της Σχολής το μάθημα δεν διδαχθεί το τρέχον εξάμηνο.
Παρακαλούνται οι φοιτητές/ριες της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών που έχουν επιλέξει το μάθημα "Θεωρία Καύσης και Συστήματα Καύσης" να εγγραφούν στη σελίδα Helios του μαθήματος (της Σχολής Ναυπηγών Μηχανόλογων Μηχανικών)

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Tuesday, 27 Φεβρουαρίου 2024

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Όλοι οι σύνδεσμοι μαθημάτων της Σχολής ΝΜΜ-ΕΜΠ θα παρέχονται σε συνεννόηση με τους διδάσκοντες μέσω των αντιστοίχων ιστοσελίδων μαθημάτων στο Helios ή και mycourses, στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές πρέπει να έχουν κάνει εγγραφή.

Πληροφορίες για μαθήματα του προγραμματος που παρέχονται από άλλες Σχολές (ΣΕΜΦΕ,Μηχ.Μηχ. κ.α.) αναγράφονται στο επισυναπόμενο.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες

8.30 π.μ. Δυναμική Πλοίου, Επί πτυχίω
12.30 μ.μ. Υδροδυναμική Σχεδίαση Μικρών Σκαφών
16.30 μ.μ. Επιστήμη και Τεχνική των Συγκολλήσεων, Επί πτυχίω

Για τους συνδέσμους δείτε την ανακοίνωση στις σελίδες των μαθημάτων.
9.00 π.μ. Αντοχή Πλοίου

16.30 μ.μ. Δυναμική Στερεού Σώματος, Επί πτυχίω

Για τους συνδέσμους δείτε την ανακοίνωση στις σελίδες των μαθημάτων.
12.30 μ.μ. Στατική Ναυπηγικών Κατασκευών, Επί πτυχίω
https://centralntua.webex.com/centralntua/j.php?MTID=me1bfc20887dd84991418eb1f0f26166f

16.30 μ.μ. Μελέτη πλοίου ΙΙ, Επί πτυχίω
δείτε στις ανακοινώσεις του μαθήματος
‹ Νεότερες1234...61Παλαιότερες ›