Ανακοινώσεις Προπτυχιακών
Oι εξετάσεις Ιουνίου 2022 του Μαθήματος Γαλλική Τεχνική Ορολογία IV, καθώς και των σπουδαστριών-τών επί πτυχίω και λοιπών περιπτώσεων θα διεξαχθεί με κατάθεση ερευνητικής εργασίας και όχι διά ζώσης. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής ορίζεται η 25η Ιουνίου 2022.
Η διδάσκουσα,
Δρ Ζωή Εξάρχου
Η εξέταση του μαθήματος "Στατική Ναυπηγικών Κατασκευών" θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 29/6 στις 8:30 (Αμφ. Δ, 106, 201, 202, 209) αντί της ημέρας που αναγράφεται στο πρόγραμμα της εξεταστικής (Δευτέρα 27/6) . Η εν λόγω αλλαγή προέκυψε κατόπιν επιθυμίας της πλειονότητας των σπουδαστών που διανύουν το 6ο εξάμηνο σπουδών.
Ο Διδάσκων,
Κ. Ανυφαντής
Μάθημα Εργαστηριακή Φυσική - Αναπλήρωση της Εργαστηριακής ¶σκησης 20 ως εξής:
Νέα ημερομηνία / ώρα
Τμήμα Α2 11-5-2022 / 10:30
Τμήμα Β2 11-5-2022 / 18:00
Βρείτε εδώ το πρόγραμμα.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΣΝΜΜ) να αποστείλουν στο e-mail επικοινωνίας της Διδάσκουσας dimitra@central.ntua.gr τις ακόλουθες σχετικές πληροφορίες ως 15 Μαΐου 2022:

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στην Αναπλήρωση Εργαστηριακών Ασκήσεων

Ονοματεπώνυμο (& αριθμό μητρώου) φοιτητή ΣΝΜΜ

Αριθμό & Τίτλο ¶σκησης

ώστε να αντιμετωπιστούν εγκαίρως ενδεχόμενες ανάγκες αναπλήρωσης συμπληρωματικά στην ισχύουσα 26/5/2022.

Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 τα μαθήματα της Σχολής θα διεξαχθούν διαδικτυακά λόγω της πανελλαδικής 24ωρης απεργίας.
Το μάθημα Δυναμική Ναυπηγικών Κατασκευών του κ. Ι. Χατζηγεωργίου δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 24 Μαρτίου 2022 λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων του Διδάσκοντα.
Βρείτε εδώ την ανακοίνωση
Όσες/οι φοιτήτριες/φοιτητές δεν κατέστη δυνατόν να αναλάβουν διπλωματική εργασία την τρέχουσα περίοδο, καλούνται να στείλουν έως τις 21 Μαρτίου σχετικό mail στον συγκαλλούντα την Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Καθηγητή κ. Νικόλαο Τσούβαλη (tsouv@mail.ntua.gr), αναφέροντας κατά σειρά προτίμησης τους Τομείς στους οποίους επιθυμούν να αναλάβουν διπλωματική εργασία. Στη συνέχεια θα έλθουν σε επαφή μαζί τους τα αντίστοιχα μέλη της επιτροπής για παροχή συμβουλών και βοήθειας.

Για την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας η ημερομηνία κατάθεσης αίτησης στη γραμματεία παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 13 Μαρτίου 2022.

Μπορείτε να στείλετε την αίτησή σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretariat@naval.ntua.gr

Την αίτηση μπορείτε να τη βρείτε εδώ την ανακοίνωση.

‹ Νεότερες1234...47Παλαιότερες ›