Ανακοινώσεις Προπτυχιακών

Προς τους Φοιτητές που θέλουν να εξεταστούν στο Μάθημα «Επιλογή υλικών για Ναυπηγικές και Μηχανολογικές χρήσεις» του 9ου Εξ.: Ο βαθμός του μαθήματος έχει μια συνιστώσα από εργασίες που παραδίδονται κατά την διάρκεια του μαθήματος και που ο/η φοιτητής/τρια υποστηρίζει στο τέλος του εξαμήνου. Αν δεν έχει γίνει αυτό δεν έχει έννοια η τελική εξέταση μόνη της.

Η Διδάσκουσα

Παν. Βασιλείου.

Επαναληπτική εξέταση μαθήματος ?Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική. Εφαρμογές στο Θαλάσσιο Περιβάλλον? (17/9/2020) μέσω διαδικτύου

Προς τους φοιτητές της ΣΧΟΛΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μάθημα Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική. Εφαρμογές στο Θαλάσσιο Περιβάλλον του 5ου εξαμήνου που εξετάζεται την Πέμπτη 17/9/2020, ώρα 11:00 πμ και έχουν ζητήσει διαδικτυακή εξέταση.

Η διαδικτυακή εξέταση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα προφορικά και εξ αποστάσεως μέσω ατομικής βιντεοκλήσης με χρήση webex. Η σχετική πρόσκληση θα αποσταλεί στο email του φοιτητή από τον εξεταστή την προηγούμενη ημέρα (Τετάρτη τ

ο απόγευμα). Όλοι οι ενδιαφερόμενοι να εξετασθούν διαδικτυακά φοιτητές θα πρέπει να συνθεδούν, χρησιμοποιώντας την σχετική πρόσκληση, στην πλατφόρμα webex την ημέρα της εξέτασης (Πέμπτη 17/9/2020), αποκλειστικά στο διάστημα 11:00-11:20 για να οριστούν οι σχετικές ομάδες και ο ακριβής χρόνος εξέτασης κάθε ομάδας.

Για την ταυτοποίηση του συμμετέχοντος φοιτητή, θα πρέπει να επιδειχθεί φοιτητική/αστυνομική ταυτότητα στην κάμερα, ώστε να εμφανιστεί ευκρινώς στην οθόνη του εξεταστή.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης θα χρειαστεί ο φοιτητής να γράψει σε λευκό χαρτί που θα έχει διαθέσιμο απαντήσεις σε ερωτήσεις οι οποίες θα συμπεριλαμβάνουν και σχέσεις/εξισώσεις και να τις επιδείξει στην κάμερα ώστε να παρουσιάζονται ευκρινώς στην οθόνη του εξεταστή.

Οι διδάσκοντες του μαθήματος

Γ. Αθανασούλης, Α. Δούμας, Π. Γαβριλιάδης
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου στο μάθημα Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι

Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εξεταστούν διαδικτυακά στο μάθημα του 7ου εξαμήνου Μελέτη και Εξοπλισμός Πλοίου Ι ότι η εξέταση θα γίνει προφορικά, χωριστά για κάθε φοιτητή και ενώπιον επιτροπής. Για την οργάνωση των εξετάσεων οι φοιτητές καλούνται να αποστείλουν το e-mail και το τηλέφωνό τους στα εξής e-mails: zar@deslab.ntua.gr και gpap@deslab.ntua.gr μέχρι την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου.

Δεδομένου του σχετικά μικρού αριθμού των φοιτητών και της επάρκειας των αιθουσών, όσοι από τους φοιτητές που έχουν ήδη κάνει δήλωση για να εξεταστούν διαδικτυακά το επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν για να συμμετάσχουν στην εξέταση με φυσική παρουσία την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου στις 13:30 χωρίς να είναι απαραίτητη προηγούμενη ενημέρωση του διδάσκοντα. Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορούν να εξεταστούν και διαδικτυακά.
Εξετάσεις Σεπτεμβρίου στο μάθημα Εισαγωγή στη Ναυπηγική και Θαλάσσια Τεχνολογία

Ενημερώνονται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εξεταστούν διαδικτυακά στο μάθημα του 1ου εξαμήνου Εισαγωγή στη Ναυπηγική και Θαλάσσια Τεχνολογία ότι η εξέταση θα γίνει προφορικά, χωριστά για κάθε φοιτητή και ενώπιον επιτροπής. Για την οργάνωση των εξετάσεων οι φοιτητές καλούνται να αποστείλουν το e-mail και το τηλέφωνό τους στα εξής e-mails: zar@deslab.ntua.gr και gpap@deslab.ntua.gr μέχρι την Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου.

Δεδομένου του σχετικά μικρού αριθμού των φοιτητών και της επάρκειας των αιθουσών, όσοι από τους φοιτητές που έχουν ήδη κάνει δήλωση για να εξεταστούν διαδικτυακά το επιθυμούν, μπορούν να προσέλθουν για να συμμετάσχουν στην εξέταση με φυσική παρουσία την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου στις 15:00, χωρίς να είναι απαραίτητη προηγούμενη ενημέρωση του διδάσκοντα. Εννοείται ότι στην περίπτωση αυτή δεν θα μπορούν να εξεταστούν και διαδικτυακά.
Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Φυσική Ι

Ενημερώνονται οι φοιτητές της Σχολής ότι η εξέταση του μαθήματος της Φυσικής Ι (Μηχανική - Δυναμική) της περιόδου Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο με φυσική παρουσία στο χώρο της Σχολής με βάση τον κανονισμό εξετάσεων και τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας κατά του Covid-19. Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής/φοιτήτρια αδυνατεί να προσέλθει για λόγους υγείας, τότε δικαιούται να ζητήσει προφορική εξέταση, αλλά η λύση αυτή θα αφορά αποκλειστικά και μόνο μεμονωμένες, εξαιρετικές περιπτώσεις και θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα καθηγητή κ. Μιχάλη Κόκκορη πολύ πριν από την ημερομηνία της εξέτασης, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 21/9 στις 11 π.μ.
Ανακοίνωση για την εξέταση του μαθήματος Φυσική ΙΙ

Αγαπητοί σπουδαστές,

Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στο πρόγραμμα των εξετάσεων το μάθημα Φυσική ΙΙ θα εξετασθεί με φυσική παρουσία. Επειδή ο αριθμός των σπουδαστών που δήλωσαν ότι θα λάβουν μέρος στην εξέταση είναι μεγάλος η εξέταση θα γίνει σε 2 περιόδους.

Την παραμονή της εξέτασης θα αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος στο mycourses η κατανομή των σπουδαστών στις αίθουσες ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός κατά την προσέλευση στις εξετάσεις.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασης και καθ? ολη τη διάρκεια παραμονής σας στο κτιριο θα είναι υποχρεωτική η προστατευτική μάσκα.

Όσοι σπουδαστές (Α) ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη COVID-19 (όπως προσδιορίζονται στη ΚΥΑ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/346/9011/2020) ή (Β) συμβιώνουν με άτομα τα οποία ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου ή ήδη νοσούν παρακαλούνται να το δηλώσουν με email στον διδάσκοντα του μαθήματος (yorgos@central.ntua.gr) και με cc στη γραμματεία της σχολής (secretariat@naval.ntua.gr).

Η δήλωση πρέπει να γίνει μέχρι την Δευτέρα 14/9/2020.

Η δήλωση θα πρέπει να περιέχει:

ΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

Email:

Λόγος αδυναμίας συμμετοχής στην εξέταση στις αίθουσες (κατηγορία Α ή Β):

Σ? αυτούς τους σπουδαστές θα δοθεί η δυνατότητα εξέτασης από επιτροπή όπου θα είναι ο διδάσκων του μαθήματος και ένα ακόμη μέλος ΔΕΠ του τομέα Φυσικής. Η εξέταση θα γίνει μετά το πέρας της γραπτής εξέτασης.

Χαιρετισμούς

Γ. Τσιπολίτης

Ενημερώνουμε πως η επαναληπτική εξέταση του μαθήματος "Εγκαταστάσεις Πρόωσης", υποχρεωτικό του 7ου εξαμήνου, θα διεξαχθεί διαδικτυακά και όχι με φυσική παρουσία, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί, την ίδια ημέρα και ώρα όπως στο πρόγραμμα.

θα αναρτηθούν λεπτομερείς οδηγίες στη σελίδα του μαθήματος.

02.09.2020

Από τη Γραμματεία

Της Σχολής Ν. Μ. Μ.

Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020, ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ MATLAB" ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ, ME ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ/ΘΕΜΑΤΩΝ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.09.2020 ΚΑΙ ΩΡΑ 15:30 μ.μ. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ.

26.08.2020 Από τη Γραμματεία Της Σχολής Ν. Μ. Μ.

26.08.2020

Από τη Γραμματεία

Της Σχολής Ν. Μ. Μ.

‹ Νεότερες1234...32Παλαιότερες ›